Hizmetlerimiz

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çevre Danışmanlık Hizmetleri, 2872 Sayılı Çevre Kanunu Kapsamında Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve Di…

ÇED DANIŞMANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde,…