Hakkımızda

Temmuz 2014’de Ankara’ da kurulan Kuzef Çevre Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri İnş San. ve Tic. Ltd. Şti. çevre danışmanlık hizmetleri konularında faaliyet göstermektedir.

Atıksu Arıtma Tesisi projelendirilmesi ve inşaatı, Emisyon Deşarj ve gürültü izni vb. dosyalarının hazırlanması, Çevre Yönetim Hizmetleri, Çevre İzin Lisansları, Sera Gazı İzleme Raporlama, Çevre ile ilgili araştırma geliştirme raporlama, Katı Atık Depolama Tesisleri Projeleri, Atık Yönetim Projeleri, Baca Gazı, Toz Arıtma ve Önleme Üniteleri Projelendirilmesi, Fizibilite Raporlarının Hazırlanması, ÇED Raporları, Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması, Proje İlerleme Raporlarının Hazırlanması ve takibi

Hakkımızda

Hizmetlerimiz

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çevre Danışmanlık Hizmetleri, 2872 Sayılı Çevre Kanunu Kapsamında Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve Di…

Detayı Görüntüle

ÇED DANIŞMANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde,…

Detayı Görüntüle