Hakkımızda

Hakkımızda

Temmuz 2014’de Ankara’ da kurulan Kuzef Çevre Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri İnş San. ve Tic. Ltd. Şti. Atıksu Arıtma Tesisi projelendirilmesi ve inşaatı, Emisyon Deşarj ve gürültü izni vb. dosyalarının hazırlanması, Çevre Yönetim Hizmetleri, Çevre İzin Lisansları, Sera Gazı İzleme Raporlama, Çevre ile ilgili araştırma geliştirme raporlama, Katı Atık Depolama Tesisleri Projeleri, Atık Yönetim Projeleri, Baca Gazı, Toz Arıtma ve Önleme Üniteleri Projelendirilmesi, Fizibilite Raporlarının Hazırlanması, ÇED Raporları, Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması, Proje İlerleme Raporlarının Hazırlanması ve takibi konularında faaliyet göstermektedir.