ÇED DANIŞMANLIĞI

Hizmet Hakkında

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

Detaylar

KUZEF olarak;

 • Çed Raporu Hazırlanması ve Sürecin Yürütülmesi,
 • Arazi Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi,
 • Çed Başvuru Dosyasının Hazırlanması, Bunun İçin İstenen Bilgilerin Temini, Gerekli Takiplerin Yapılması,
 • Hkt Toplantısına Gerekli Hazırlıkların Yapılması, Hkt Yerinin Netleştirilmesi, Gazete İlanlarının Verilmesi, Sunum ve Broşür Hazırlanması,
 • İdk Toplantısına Gerekli Hazırlıkların Yapılması, Sunum Hazırlanması, Kurum Takiplerinin Yapılması,
 • Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanması (PTD) ve Sürecin Yürütlmesi, Bunun İçin İstenen Bilgilerin Temini, Gerekli Takiplerin Yapılması,
 • Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Müdürlüğü ve Diğer İlgili Kurumlarda Takiplerin Yapılması,
 • Kapsam Dışı Başvurularını Hazırlanması ve Sürecin Yürütülmesi,
 • Proje Arazi Çalışmalarını Gerçekleştirilmesi,
 • İlerleme Raporları Hazırlanması ve Takiplerinin Yapılması,
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması ve Sürecin Yürütülmesi,
 • Maden Atık Yönetim Planlarını Hazırlanması,
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması,
 • Akustik Rapor Hazırlanması,
 • Çevre Yönetim Planı Hazırlanması,

Çalışmaları ve takibi tarafımızca yapılmaktadır.